پس زمینه های سگ ژرمن شپرد آموزش پذیر در نقش های مختلف

سگ ژرمن شپرد، یک نژاد بسیار همه کاره و باهوش است که محبوبیت گسترده ای در سراسر جهان به دست آورده است. نژاد ژرمن شپرد در اواخر قرن نوزدهم در آلمان به وجود آمد. آن ها در ابتدا برای گله داری و حفاظت از گوسفند استفاده می شدند اما بعداً به دلیل توانایی های کاری استثنایی خود شناخته شدند. ژرمن شپردها سگ هایی با جثه متوسط تا بزرگ با ساختار قوی و عضلانی هستند. ژرمن شپردها به دلیل هوش، وفاداری و تطبیق پذیری معروف هستند. آن ها بسیار آموزش پذیر هستند و در نقش های مختلف از جمله سگ های کار، جستجو و نجات، خدمات پلیس و ارتش، سگ های راهنما و سگ های درمانی برتر فعالیت می کنند. سگ های ژرمن شپرد اغلب از خانواده خود محافظت می کنند و نگهبانان عالی هستند.در جوهره، دانلود کردن پس زمینه های سگ ژرمن شپرد آموزش پذیر در نقش های مختلف به آسانی و تنها با یک کلیک امکان پذیر است.

گالری های مرتبط
گالری های منتخب
مجموعه های منتخب
ارسال دیدگاه