عکس ها و تصاویر زمینه رعد و برق نمایانگر انرژی و قدرت طبیعت

رعد و برق دو پدیده طبیعی هستند که معمولاً به صورت همزمان روی می‌دهند. رعد به صدایی گوش خراش که در اثر انفجار ناگهانی هوا به دنبال تخلیه الکتریکی از طریق هوا ایجاد می‌شود. برق نیز به طور همزمان با رعد، به عنوان یک جرقه نورانی قوی در آسمان قابل دیدن است. رعد و برق ریشه در تخلیه الکتریکی دارند. وقتی بین ابرها یا بین ابرها و زمین همبستگی الکتریکی بوجود می‌آید و تفریق بارهای الکتریکی از طریق هوا اتفاق می‌افتد، جریان الکتریکی شدید و بلند مدتی ایجاد شده و همراه با تغییر در دما و فشار هوا، صوت رعد را تولید می‌کند. آرزوی سایت جوهره از آپلود عکس ها و تصاویر زمینه رعد و برق نمایانگر انرژی و قدرت طبیعت با کیفیت بالا، فقط و فقط رضایت شما بوده است.

گالری های مرتبط
گالری های منتخب
مجموعه های منتخب
ارسال دیدگاه