عکس ها و والپیپر و تصویر زمینه های انواع قارچ با کیفیت بالا

قارچ ها در واقع گروهی از جانداران یوکاریوتی هستند که می توان از آن ها ریزاندامگانی چون مخمرها ، کپ ها و قارچ های چتری تشکیل شود ، در دیواره یاخته های قارچ ها ماده ای وجود دارد به نام کیتین و البته قارچ ها نمی توانند فتوسنتز کنند ، در زبان فارسی و در زمان های قدیم به قارچ سماروغ می گویند و همچنین کلاه دیوان و چتر مار هم می گویند ، قارچ ها به دلیلی دگرپرورده بودن و برای رشد از ترکیبات آلی و انرژی دی اکسید کربن نیازمند هستند ، قارچ ها هم می توانند هوازی و بی هوازی باشند و به همین دلیل است گندروی می باشند و با استفاده از گیاهان مرده و پوسیده به وجود می آیند ، این جانداران برای تجزیه و گردش عناصر مواد در طبیعت دخالت می کنند و نقش کلیدی در اکوسیستم دارند ، در این قسمت از وب سایت جوهره شما می توانید عکس ها و والپیپر و تصویر زمینه های انواع قارچ با کیفیت بالا را مشاهده و دانلود بفرمایید.

صادق اختری

گالری های مرتبط

گالری های پر بازدید

گالری های منتخب

مجموعه های منتخب

مجموعه های پر بازدید

ارسال دیدگاه