عکس های نوزاد و کودک با چهره های مظلوم زیبا و تماشایی

از بدو تولد تا دو سالگی، نوزاد نام دارد. در طول این مدت، نوزاد با کسب اطلاعات در مورد دنیای اطراف خود دچار رشد فیزیکی، شناختی و عاطفی قابل توجهی می شود. نوزاد از نظر فیزیکی، رشد و تکامل سریعی را تجربه می‌ کند، از جمله رشد مهارت‌ های حرکتی‌، مانند غلت زدن، نشستن، خزیدن و در نهایت راه رفتن. همچنین در طول این مدت حواس او مانند بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و لامسه و همچنین مهارت های ارتباطی مانند غوغا کردن، غرغر کردن و در نهایت به زبان آوردن اولین کلمات نیز توسعه پیدا می کند. نوزاد از نظر شناختی، دائماً در حال یادگیری و کاوش در محیط خود است و از طریق مشاهده، اکتشاف و آزمایش، دنیای اطراف خود را درک می کند. او شروع به درک علت و معلول می کند، مهارت های اساسی حل مسئله را توسعه می دهد و تعاملات اجتماعی با دیگران را یاد می گیرد. نوزاد از نظر عاطفی، وابستگی شدیدی به مراقبان خود که به طور معمول والدین هستند، پیدا می‌ کند و برای نیاز های اساسی خود مانند غذا، آسایش و امنیت به آن ها اعتماد و تکیه می کند. شما در وب سایت جوهره، به راحتی و به سرعت می توانید، عکس های نوزاد و کودک با چهره های مظلوم زیبا و تماشایی را دانلود کنید.

گالری های مرتبط
گالری های منتخب
مجموعه های منتخب
ارسال دیدگاه