عکس های عجایب هفتگانه دوران باستان

  • مسلم بهرامی
  • ۲۷ تیر ۰۰

عجایب هفتگانه جهان باستان مجموعه ای از سازه های اعجاب انگیز انسان های باستان هستند.هفت عجایب جهان بر اساس تعاریف مختلفشان، متفاوت هستند. دسته بندی متنوعی مانند جهان زیر آب، جهان صنعتی، حتی عجایب هفتگانه جهان جدید وجود دارد. عجایب هفتگانه جهان باستان برجسته ترین معماری های ساخته دست یونانی ها را شامل می شود.در این قسمت از سایت جوهره شما را دعوت به دانلود عکس های عجیاب هفتگانه دوران باستان می کنیم .

مسلم بهرامی

گالری های مرتبط

گالری های پر بازدید

گالری های منتخب

مجموعه های منتخب

مجموعه های پر بازدید

ارسال دیدگاه