تصاویر ذن یک روش تمرین ذهنی و مکتبی در مذهب بودایی

ذن یک مفهوم و تمرین ذهنی می باشد که در اصل از تمرینات مربوط به مکتب بوداگرا گرفته شده است. این مفهوم در زمان های مختلف توسط ادیان و مکتب های فلسفی مختلف تعریف و توصیف شده است، اما در کل ذن به معنای یک روش تمرین ذهنی است. در این تمرین می توان از طریق تمرکز بر آگاهی و تجربه، به بینش و آرامش دست یافت. ذن در فلسفه بودایی به عنوان راهی برای رسیدن به نیروی درونی و پایداری ذهنی شناخته می ‌شود. یکی از روش ‌های رایج تمرین ذهنی ذن، مدیتیشن است. در مدیتیشن، فرد تمرکز خود را بر نقطه مشخصی مانند نفس، صدا یا تجربه ‌های حسی می گذارد و سعی می‌ کند ذهن خود را از تفکرات پراکنده خارج کند. این تمرین می ‌تواند به کاهش استرس، افزایش تمرکز و بهبود کیفیت زندگی کمک کند. وب سایت جوهره به شما پیشنهاد می‌ کند که بر روی لینک های دانلود تصاویر ذن یک روش تمرین ذهنی و مکتبی در مذهب بودایی کلیک کنید و آن ها را دانلود کنید.

گالری های مرتبط
گالری های منتخب
مجموعه های منتخب
ارسال دیدگاه