تکسچر ها و بافت فلزی مشکی با طرح های جذاب و کیفیت عالی

۴۲

بافت و تکسچر مشکی و براق یا آنودایزینگ در صنایع خودروسازی

بافت و تکسچر مشکی و براق یا آنودایزینگ در صنایع خودروسازی

عکس طرح جذاب تکسچر و بافت فلزی مشکی مات و غیربراق برای تزیینات داخلی

عکس طرح جذاب تکسچر و بافت فلزی مشکی مات و غیربراق برای تزیینات داخلی

پترن فلزی مشکی خاموش جهت کاهش بازتاب نور روی سطح فلز در صنایع نمایشگرها

پترن فلزی مشکی خاموش جهت کاهش بازتاب نور روی سطح فلز در صنایع نمایشگرها

عکس استوک تکسچر مشکی ضربه گیر با جذب انرژی ضربه در صنایع خودروسازی

عکس استوک تکسچر مشکی ضربه گیر با جذب انرژی ضربه در صنایع خودروسازی

باکیفیت ترین پترن فلزی مشکی مات و غیربراق با کاربرد تزئینات داخلی و موبایل‌ها و لوازم جانبی الکترونیکی

باکیفیت ترین پترن فلزی مشکی مات و غیربراق با کاربرد تزئینات داخلی و موبایل‌ها و لوازم جانبی الکترونیکی

بافت فلزی مشکی نقش دار با طرح و الگوی خطوط مصنوعات هنری و جواهرات و ساعت‌ها و لوازم دکوری

بافت فلزی مشکی نقش دار با طرح و الگوی خطوط مصنوعات هنری و جواهرات و ساعت‌ها و لوازم دکوری

پترن جذاب فلزی مشکی چوبی با الگوهای چوبی در صنایع مبلمان و لوازم دکوری و تزئینات داخلی

پترن جذاب فلزی مشکی چوبی با الگوهای چوبی در صنایع مبلمان و لوازم دکوری و تزئینات داخلی

بافت فلزی مشکی ترکیبی شامل ترکیبی از الگوها و سطوح مات و براق

بافت فلزی مشکی ترکیبی شامل ترکیبی از الگوها و سطوح مات و براق

عکس بافت فلزی مشکی جهت جذب انرژی ضربه برای صنایع خودروسازی

عکس بافت فلزی مشکی جهت جذب انرژی ضربه برای صنایع خودروسازی

بافت فلزی مشکی برس خشک در صنعت خودروسازی و لوازم آشپزخانه و لوازم دکوری و لوازم الکترونیکی

بافت فلزی مشکی برس خشک در صنعت خودروسازی و لوازم آشپزخانه و لوازم دکوری و لوازم الکترونیکی

عالیترین بافت فلزی مشکی نقش دار با حک روزنه بر سطح فلز

عالیترین بافت فلزی مشکی نقش دار با حک روزنه بر سطح فلز

الگوی بافت فلزی مشکی نئون با الگوهای خاص در تابلوهای نئونی

الگوی بافت فلزی مشکی نئون با الگوهای خاص در تابلوهای نئونی

تصویر بافت فلزی مشکی خمیده در صنایع خودروسازی و صنایع دریایی و ساخت و ساز

تصویر بافت فلزی مشکی خمیده در صنایع خودروسازی و صنایع دریایی و ساخت و ساز

تکسچر فلزی مشکی ترکیبی متشکل از الگوها و سطوح مات و براق و یا بافت‌های دیگر

تکسچر فلزی مشکی ترکیبی متشکل از الگوها و سطوح مات و براق و یا بافت‌های دیگر

عکس بافت ساده فلزی مشکی نقش دار با الگوی خطوط

عکس بافت ساده فلزی مشکی نقش دار با الگوی خطوط

پرکاربردترین بافت فلزی مشکی خمیده در صنایع خودروسازی و صنایع دریایی و ساخت و ساز

پرکاربردترین بافت فلزی مشکی خمیده در  صنایع خودروسازی و صنایع دریایی و ساخت و ساز

بافت فلزی مشکی نقش دار دارای روزنه به عنوان یک المان زیبایی و تزیینی

بافت فلزی مشکی نقش دار دارای روزنه به عنوان یک المان زیبایی و تزیینی

طرح جذاب پترن فلزی مشکی چوبی دارای الگوهای چوبی در صنایع مبلمان و لوازم دکوری و تزئینات داخلی

طرح جذاب پترن فلزی مشکی چوبی دارای الگوهای چوبی در صنایع مبلمان و لوازم دکوری و تزئینات داخلی

پیچیدگی پترن فلزی مشکی ضربه گیر برای جذب انرژی ضربه صنایع خودروسازی و صنعتی و تجهیزات ایمنی

پیچیدگی پترن فلزی مشکی ضربه گیر برای جذب انرژی ضربه  صنایع خودروسازی و صنعتی و تجهیزات ایمنی

مشکی ترین بافت فلزی نقش دار یک المان زیبایی و تزئینی در مصنوعات هنری و جواهرات و ساعت‌ها و لوازم دکوری

 مشکی ترین بافت فلزی نقش دار یک المان زیبایی و تزئینی در مصنوعات هنری و جواهرات و ساعت‌ها و لوازم دکوری

بافت فلزی مشکی موج زنی در لوازم دکوری و صنایع الکترونیکی و لوازم خانگی

بافت فلزی مشکی موج زنی در لوازم دکوری و صنایع الکترونیکی و لوازم خانگی

طرح بافت فلزی مشکی ضربه گیر جهت جذب انرژی ضربه در صنایع خودروسازی

طرح بافت فلزی مشکی ضربه گیر جهت جذب انرژی ضربه در صنایع خودروسازی

عکس بافت فلزی مشکی خاموش در صنایع نمایشگرها و دوربین‌ها و سیستم‌های نورپردازی

عکس بافت فلزی مشکی خاموش در صنایع نمایشگرها و دوربین‌ها و سیستم‌های نورپردازی

پیچیده ترین و پرکاربردترین پترن فلزی مشکی نقش با خطوط و روزنه‌ها و طرح‌های هندسی

پیچیده ترین و پرکاربردترین پترن فلزی مشکی نقش با خطوط و روزنه‌ها و طرح‌های هندسی

عکس استوک بافت فلزی مشکی چوبی با الگوی چوبی روی سطح فلز در صنایع مبلمان و لوازم دکوری و تزئینات داخلی

عکس استوک بافت فلزی مشکی چوبی با الگوی چوبی روی سطح فلز در صنایع مبلمان و لوازم دکوری و تزئینات داخلی

بافت فلزی مشکی نقش دار با المان زیبایی و تزئینی در مصنوعات هنری و جواهرات و ساعت‌ها و لوازم دکوری

بافت فلزی مشکی نقش دار با المان زیبایی و تزئینی در مصنوعات هنری و جواهرات و ساعت‌ها و لوازم دکوری

بافت فلزی مشکی ضربه گیر جهت جذب انرژی ضربه در صنایع خودروسازی و صنعتی و تجهیزات ایمنی

بافت فلزی مشکی ضربه گیر جهت جذب انرژی ضربه در صنایع خودروسازی و صنعتی و تجهیزات ایمنی

بافت فلزی مشکی موج زنی توسط موج زدن روی سطح فلز در لوازم دکوری و صنایع الکترونیکی و لوازم خانگی

بافت فلزی مشکی موج زنی توسط موج زدن روی سطح فلز در لوازم دکوری و صنایع الکترونیکی و لوازم خانگی

بافت فلزی مشکی نقش دار دارای روزنه روی سطح فلز در صنایع خودروسازی

بافت فلزی مشکی نقش دار دارای روزنه روی سطح فلز در صنایع خودروسازی

باحالترین تکسچر فلزی مشکی سنگ زنی ایجاد شده با سنگ زنی روی فلز در صنایع جواهرات و ساعت‌سازی و صنعت دکوراتیو

باحالترین تکسچر فلزی مشکی سنگ زنی ایجاد شده با سنگ زنی روی فلز در صنایع جواهرات و ساعت‌سازی و صنعت دکوراتیو

تکسچر فلزی مشکی چوبی در صنایع مبلمان و لوازم دکوری و تزئینات داخلی

 تکسچر فلزی مشکی چوبی در صنایع مبلمان و لوازم دکوری و تزئینات داخلی

تصویر تکسچر چوبی با الگوی چوبی بر سطح فلز در صنایع مبلمان

تصویر تکسچر  چوبی با الگوی چوبی بر سطح فلز در صنایع مبلمان

پرنقش دارترین تکسچر فلزی با المان زیبایی و تزئینی در مصنوعات هنری و جواهرات و ساعت‌ها و لوازم دکوری

پرنقش دارترین تکسچر فلزی با المان زیبایی و تزئینی در مصنوعات هنری و جواهرات و ساعت‌ها و لوازم دکوری

طرح مات تکسچر مشکی در تزئینات داخلی و موبایل‌ها و لوازم جانبی الکترونیکی

طرح مات تکسچر مشکی در تزئینات داخلی و موبایل‌ها و لوازم جانبی الکترونیکی

ترکیبی از الگوها و سطوح مات و براق و یا بافت‌های دیگر در بافت فلزی مشکی

 ترکیبی از الگوها و سطوح مات و براق و یا بافت‌های دیگر در بافت فلزی مشکی

تکسچر فلزی با بافت خراش شامل خطوط خراش در صنایع دکوراتیو و لوازم آرایشی و لوازم جانبی الکترونیکی

تکسچر فلزی با بافت خراش شامل خطوط خراش در صنایع دکوراتیو و لوازم آرایشی و لوازم جانبی الکترونیکی

طرح فلزی پوششی به شکل پودری در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی و لوازم آشپزخانه و صنایع الکترونیکی

طرح فلزی پوششی به شکل پودری در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی و لوازم آشپزخانه و صنایع الکترونیکی

جذابترین تکسچر فلزی مشکی سنگ زنی در صنایع جواهرات و ساعت‌سازی و صنعت دکوراتیو

جذابترین تکسچر فلزی مشکی سنگ زنی در صنایع جواهرات و ساعت‌سازی و صنعت دکوراتیو

تصویر تکسچر مشکی فلزی نقش دار با روزنه های حک شده روی سطح فلز

تصویر تکسچر مشکی فلزی نقش دار با روزنه های حک شده روی سطح فلز

بافت فلزی مشکی چوبی با الگو و طرح چوب روی سطح فلز در لوازم دکوری چوبی

بافت فلزی مشکی چوبی با الگو و طرح چوب روی سطح فلز در لوازم دکوری چوبی

عکس استوک بافت انتزاعی فلزی مشکی نقش دار با حک طرح های هندسی بر سطح فلز

عکس استوک بافت انتزاعی فلزی مشکی نقش دار با حک طرح های هندسی بر سطح فلز

طرح جذاب تکسچر بافت فلزی مشکی نقش دار با حک روزنه روی سطح فلزی

طرح جذاب تکسچر بافت فلزی مشکی نقش دار با حک روزنه روی سطح فلزی

شما می توانید انواع تکسچر ها ، پترن ها و بافت فلزی مشکی را در طرح های جذاب و با کیفیت بالا مشاهده و دانلود کنید. تکسچرها و بافت‌های فلزی مشکی می‌توانند از انواع مختلفی باشند، که هرکدام ویژگی‌ها و استفاده‌های متفاوتی دارند. در زیر، تعدادی از تکسچرها و بافت‌های فلزی مشکی را معرفی می‌کنم:بافت مات: این بافت فلزی مشکی دارای یک سطح مات و غیربراق است. این نوع بافت معمولاً از طریق پوشش دادن سطح فلز با رنگ مشکی مات ایجاد می‌شود. برخی از کاربردهای این بافت عبارتند از: تزئینات داخلی، موبایل‌ها و لوازم جانبی الکترونیکی.بافت براق: این بافت فلزی مشکی دارای یک سطح براق و آینه‌ای است. این نوع بافت معمولاً با استفاده از روش‌هایی مانند روکش دهی با رنگ مشکی براق و یا آنودایزینگ (روشی برای ایجاد لایه‌ی محافظ و زیبایی روی فلز) ایجاد می‌شود. کاربردهای بافت براق فلزی مشکی شامل: جواهرات، لوازم دکوری، لوازم آرایشی و جلوه‌ای شیک و مدرن در صنایع خودروسازی است.بافت نقش دار: این نوع بافت فلزی مشکی دارای الگوها و طرح‌های خاصی است که روی سطح فلز حک می‌شوند. این حک‌ها می‌توانند خطوط، روزنه‌ها، طرح‌های هندسی و یا اشکال دیگر باشند. بافت نقش دار فلزی مشکی ممکن است به عنوان یک المان زیبایی و تزئینی در مصنوعات هنری، جواهرات، ساعت‌ها و لوازم دکوری استفاده شود.بافت ترکیبی: این نوع بافت فلزی مشکی شامل ترکیبی از الگوها، سطوح مات و براق و یا بافت‌های دیگر است. به عنوان مثال، فلزی مشکی ممکن است با بافت مات و الگوهای نقش دار ترکیب شده باشد، که نتیجه یک ظاهر منحصر به فرد و جذاب است.بافت برس خشک: این بافت فلزی مشکی دارای خطوط خشک و طولانی است که به سطح فلز اعمال می‌شود تا الگوی خاصی را ایجاد کند. این بافت معمولاً در صنعت خودروسازی، لوازم آشپزخانه، لوازم دکوری و لوازم الکترونیکی استفاده می‌شود.بافت سنگ‌زنی: این نوع بافت فلزی مشکی شامل الگوهایی است که به وسیله‌ی سنگ‌زنی روی سطح فلز ایجاد می‌شوند. این بافت معمولاً در صنایع جواهرات، ساعت‌سازی و صنعت دکوراتیو استفاده می‌شود.بافت خراش: این بافت فلزی مشکی دارای خطوط خراش بر روی سطح فلز است که الگوی خاصی را ایجاد می‌کند. این نوع بافت معمولاً در صنایع دکوراتیو، لوازم آرایشی و لوازم جانبی الکترونیکی استفاده می‌شود.بافت موج‌زنی: این نوع بافت فلزی مشکی شامل الگوهایی است که به وسیله‌ی موج‌زنی روی سطح فلز ایجاد می‌شوند. این بافت ممکن است در لوازم دکوری، صنایع الکترونیکی و لوازم خانگی استفاده شود.بافت خمیده: این نوع بافت فلزی مشکی شامل سطوح خمیده و انعطاف‌پذیر است که به فلز اعمال می‌شود. این بافت ممکن است در صنایع خودروسازی، صنایع دریایی و ساخت و ساز استفاده شود.بافت نئون: این نوع بافت فلزی مشکی شامل الگوها و طرح‌های نئون است که به سطح فلز اعمال می‌شوند. این بافت معمولاً در صنعت تابلوسازی، تزئینات داخلی و لوازم الکترونیکی استفاده می‌شود.بافت پوششی: این نوع بافت فلزی مشکی شامل پوشش‌های متنوعی است که به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شوند، مانند روکش پودری، روکش الکترواستاتیک و روکش سرامیکی. این بافت ممکن است در صنایع خودروسبازمی‌گردم به پاسخ قبلیم و ادامه می‌دهم:بافت پوششی: این نوع بافت فلزی مشکی شامل پوشش‌های متنوعی است که به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شوند، مانند روکش پودری، روکش الکترواستاتیک و روکش سرامیکی. این بافت ممکن است در صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، لوازم آشپزخانه و صنایع الکترونیکی استفاده شود.بافت چوبی: این نوع بافت فلزی مشکی شامل الگوها و طرح‌هایی است که به شکل چوب روی سطح فلز ایجاد می‌شوند. این بافت معمولاً در صنایع مبلمان، لوازم دکوری و تزئینات داخلی استفاده می‌شود.بافت خاموش: این بافت فلزی مشکی شامل الگوها و سطوحی است که باعث کاهش بازتاب نور روی سطح فلز می‌شود و بافتی مات و غیربراق ایجاد می‌کند. این بافت ممکن است در صنایع نمایشگرها، دوربین‌ها و سیستم‌های نورپردازی استفاده شود.بافت ضربه‌گیر: این بافت فلزی مشکی شامل سطوحی است که برای جذب و جذب انرژی ضربه طراحی شده‌اند. این بافت معمولاً در صنایع خودروسازی، صنعتی و تجهیزات ایمنی استفاده می‌شود.این فقط چند نمونه از تکسچرها و بافت‌های فلزی مشکی هستند و هنوز نوع‌های دیگری نیز وجود دارند. هر نوع تکسچر و بافت مشکی فلزی ممکن است بر اساس روش‌ها و فرآیندهای مختلفی ایجاد شود.

مجموعه های مرتبط
مجموعه های منتخب
گالری های منتخب
ارسال دیدگاه