تصاویر فانتزی و واقعی سونامی های ترسناک و دلهره آور با کیفیت

۵۰

عکس خفن ترین و جذابترین سونامی های دنیا در خط ساحلی مناطق مسکونی

عکس خفن ترین و جذابترین سونامی های دنیا  در خط ساحلی مناطق مسکونی

تصویر زمینه لپ تاپ حرکت موج سانی سونامی به سمت مناطق ساحلی

تصویر  زمینه لپ تاپ حرکت موج سانی سونامی به سمت مناطق ساحلی

پس زمینه از امواج سهمگین دریایی بر اثر زلزله های زیردریایی

پس زمینه از امواج سهمگین دریایی بر اثر زلزله های زیردریایی

عکس واقعی حرکت موج ترسناک و مهیب سونامی به سمت ساحل

عکس واقعی حرکت موج ترسناک و مهیب سونامی به سمت ساحل

جذابترین و جدیدترین عکس از سونامی پدیده بوجود آمده در اثر انفجار زیردریایی

جذابترین و جدیدترین عکس از سونامی پدیده بوجود آمده در اثر انفجار زیردریایی

پس زمینه لپ تاپ غرق شدن شهر در زیر پدیده و بلای طبیعی سونامی

پس زمینه لپ تاپ غرق شدن شهر در زیر پدیده و بلای طبیعی سونامی

تصویر زمینه خفن لپ تاپ فتوشاپ و ادیت شده از هرم مصر زیر سونامی

تصویر زمینه خفن لپ تاپ فتوشاپ و ادیت شده از هرم مصر زیر سونامی

طرح زمینه دیواری به ارتفاع ده‌ها متر یا بیشتر در نزدیکی ساحل

طرح زمینه دیواری به ارتفاع ده‌ها متر یا بیشتر در نزدیکی ساحل

عکس استوک برخورد سونامی به رصدگیر دریایی در نزدیکی منطقه ساحلی

عکس استوک برخورد سونامی به رصدگیر دریایی در نزدیکی منطقه ساحلی

باکیفیت ترین عکس از امواج بزرگ ناشی از لرزه های بستر دریا

باکیفیت ترین عکس از امواج بزرگ ناشی از لرزه های بستر دریا

عکس پروفایل سونامی یا طغیان های قدرتمند و سریع آب دریا و اقیانوس

عکس پروفایل سونامی یا طغیان های قدرتمند و سریع آب دریا و اقیانوس

دیدنی ترین عکس از غرق شدن منطقه ساحلی زیر سونامی گل آلود مرتفع

دیدنی ترین عکس از غرق شدن منطقه ساحلی زیر سونامی گل آلود مرتفع

عکس کاور هایلایت فتوشاپی باکیفیت از قطار غرق شده زیر سونامی در بیابان

عکس کاور هایلایت فتوشاپی باکیفیت از قطار غرق شده زیر سونامی در بیابان

تصویر زمینه پیشروی با سرعت امواج سونامی به خشکی و ساحل اقیانوس

تصویر زمینه پیشروی با سرعت امواج سونامی به خشکی و ساحل اقیانوس

والپیپر فانتزی و واقعی از سونامی های ترسناک با امواج بلند

والپیپر فانتزی و واقعی از سونامی های ترسناک با امواج بلند

تصویر انیمیشنی از فلوت زدن سرخپوست و امواج سونامی اقیانوس

تصویر انیمیشنی از فلوت زدن سرخپوست و امواج سونامی اقیانوس

خفن ترین عکس ادیت شده از هرم مصر زیر سونامی مهیب و بزرگ

خفن ترین عکس ادیت شده از هرم مصر زیر سونامی مهیب و بزرگ

عکس پروفایل احاطه شدن مجسمه آزادی با سونامی غول پیکر

عکس پروفایل احاطه شدن مجسمه آزادی با سونامی غول پیکر

تصویر زمینه از خطرناکترین پدیده جغرافیایی سونامی

تصویر زمینه از خطرناکترین پدیده جغرافیایی سونامی

عکس زمینه از موج های هولناک سونامی در حال ویرانی شهر

عکس زمینه از موج های هولناک سونامی در حال ویرانی شهر

پس زمینه از رانش وحشتناک امواج دریایی در اقیانوس به نام سونامی

پس زمینه از رانش وحشتناک امواج دریایی در اقیانوس به نام سونامی

عکس پروفایل تلگرام آسیب به ساختمان ها و زیرساخت های ساحلی در اثر پدیده سونامی

عکس پروفایل تلگرام آسیب به ساختمان ها و زیرساخت های ساحلی در اثر پدیده سونامی

عکس خارق العاده قبل از خرابی های عظیم و تلفات انسانی امواج سونامی

عکس خارق العاده قبل از خرابی های عظیم و تلفات انسانی امواج سونامی

تصویر سونامی یا لرزش شدید آب دریا در پی زمین‌لرزه‌های زیر دریا

تصویر سونامی یا لرزش شدید آب دریا  در پی زمین‌لرزه‌های زیر دریا

پس زمینه لحظه برخورد سونامی به برج های بلند در آب و هوای طوفانی

پس زمینه لحظه برخورد سونامی به برج های بلند در آب و هوای طوفانی

والپیپر خفن فانتزی شهر مدفون زیر آب بعد از برخورد سونامی برای لپ تاپ و ویندوز

والپیپر خفن فانتزی شهر مدفون زیر آب بعد از برخورد سونامی برای لپ تاپ و ویندوز

باحالترین و خفن ترین عکس از عبور ماشین ها با بازشدن آب دریا

باحالترین و خفن ترین عکس از عبور ماشین ها با بازشدن آب دریا

طرح فانتزی و خیالی از جنگ بین سربازان رومی و سونامی

طرح فانتزی و خیالی از جنگ بین سربازان رومی و سونامی

حیرت انگیز ترین عکس از امواج ناشی از لرزه های بستر دریا

حیرت انگیز ترین عکس از امواج ناشی از لرزه های بستر دریا

عکس استوک از لحظه رسیدن امواج سونامی در فاصله زمانی کوتاه به ساحل و ویرانی شهر

عکس استوک از لحظه رسیدن امواج سونامی در فاصله زمانی کوتاه به ساحل و ویرانی شهر

پس زمینه فانتزی از لحظه وحشتناک سونامی و سیل در شهرها

پس زمینه فانتزی از لحظه وحشتناک سونامی و سیل در شهرها

زمینه لپ تاپ و ویندوز با موضوع امواج غول پیکر جزر و مدی یا سونامی

زمینه لپ تاپ و ویندوز با موضوع امواج غول پیکر جزر و مدی یا سونامی

عکس وکتور سونامی به وجود آمده از لغزش و جابه جایی امواج کف اقیانوس

عکس وکتور سونامی به وجود آمده از لغزش و جابه جایی امواج کف اقیانوس

والپیپر جابه جایی امواج دریا و اقیانوس در اثر زلزله های زیردریایی به شکل پدیده ترسناک سونامی

والپیپر جابه جایی امواج دریا و اقیانوس در اثر زلزله های زیردریایی به شکل پدیده ترسناک سونامی

طرح فانتزی و واقعی از سونامی یا تکانه های شدید دریا

طرح فانتزی و واقعی از سونامی یا تکانه های شدید دریا

کاغذدیواری از رسیدن امواج سونامی در فاصله زمانی کوتاه به ساحل و شناگر گیرافتاده

کاغذدیواری از رسیدن امواج سونامی در فاصله زمانی کوتاه به ساحل و شناگر گیرافتاده

پس زمینه ویندوز جابه جایی امواج نیلگون و بلند دریا و اقیانوس به شکل پدیده ترسناک سونامی

پس زمینه ویندوز جابه جایی امواج نیلگون و بلند دریا و اقیانوس به شکل پدیده ترسناک سونامی

عکس افکت دار کارتونی از زیرآب رفتن پل با سونامی غول پیکر

عکس افکت دار کارتونی از زیرآب رفتن پل با سونامی غول پیکر

طرح انیمیشنی از برخورد امواج مهیب و بزرگ سونامی به پل

طرح انیمیشنی از برخورد امواج مهیب و بزرگ سونامی به پل

عکس پروفایل تلگرام از لحظه ویران شدن شهر با سونامی غول پیکر ماشین های جنگی

عکس پروفایل تلگرام از لحظه ویران شدن شهر با سونامی غول پیکر ماشین های جنگی

عکس زمینه ویندوز از بلای عظیم طبیعی امواج سونامی در اقیانوس آرام و هند

عکس زمینه ویندوز از بلای عظیم طبیعی امواج سونامی در اقیانوس آرام و هند

طرح کارتونی کشتی در امواج غول پیکر و ترسناک سونامی

طرح کارتونی کشتی در امواج غول پیکر و ترسناک سونامی

طرح زمینه هجوم وحشتناک و دلهره آور سونامی به ساحل دریا

طرح زمینه هجوم وحشتناک و دلهره آور سونامی به ساحل دریا

کاغذ دیواری ویندوز از سونامی با امواج کف آلود در سطح اقیانوس

 کاغذ دیواری ویندوز از سونامی با امواج کف آلود در سطح اقیانوس

عکس استوک صحنه ای ترسناک و خفن از لحظه برخورد سونامی به پل

عکس استوک صحنه ای ترسناک و خفن از لحظه برخورد سونامی به پل

عکس پروفایل برخورد امواج عظیم با ارتفاع غول آسا به سازه های ساخت دست بشر

عکس پروفایل برخورد امواج عظیم با ارتفاع غول آسا به سازه های ساخت دست بشر

طرح فانتزی و واقعی سونامی یا امواج خروشان از کف دریاها و اقیانوس‌ها

طرح فانتزی و واقعی سونامی یا امواج خروشان از کف دریاها و اقیانوس‌ها

عکس زمینه از خطرناک ترین پدیده دریایی به نام سونامی

عکس زمینه از خطرناک ترین پدیده دریایی به نام سونامی

پس زمینه زیر آب رفتن شهر زیر سونامی با ارتفاع ده ها متر

پس زمینه زیر آب رفتن شهر زیر سونامی با ارتفاع ده ها متر

تصویر حرکت امواج سونامی به منطقه کم ارتفاع و ساحلی

تصویر حرکت امواج سونامی به منطقه کم ارتفاع و ساحلی

شما می توانید به راحتی در این قسمت از جوهره عکس ها و تصاویر فانتزی و واقعی سونامی های ترسناک و دلهره آور با کیفیت را ببینید و دانلود کنید. سونامی یک پدیده طبیعی است که معمولاً دریاها و اقیانوس‌ها رخ می‌دهد. آن را می‌توان به طور ساده تعریف کرد به عنوان یک موج بسیار بزرگ که به دلیل عواملی مانند زلزله، انفجار زیرآبی، رانش زمین دریایی یا فعالیتهای آتشفشانی به وجود می‌آید. علت اصلی سونامی‌ها زلزله دریایی است که در اثر آن لغزش یا جابجایی بزرگی در کف اقیانوس رخ می‌دهد. این لغزش باعث ایجاد حرکتی موج‌سانی در آب می‌شود که به صورت یک موج بسیار بزرگ و پیوسته به سوی ساحل حرکت می‌کند. سونامی‌ها معمولاً در مناطقی که در نزدیکی سواحل و مناطق ساحلی قرار دارند، اثرات بیشتری دارند. هنگامی که سونامی به ساحل نزدیک می‌شود، ارتفاع آن افزایش می‌یابد و می‌تواند به شدت آسیب رسان باشد. سونامی‌ها می‌توانند سازوکارهای مختلفی از جمله غرق شدن سواحل، دریافت انرژی و آسیب به ساختمان‌ها و زیرساخت‌های ساحلی را با خود به همراه داشته باشند. برای هشدار دهی در مورد سونامی‌ها و کاهش خطرات آن، سازمان‌های مربوطه در سراسر جهان اقدام به برپایی سامانه‌های هشداردهنده سونامی می‌کنند. این سامانه‌ها شامل سنسورهای زلزله، رصدگرهای دریایی و شبکه‌های ارتباطی هستند که به شناسایی و هشدار دادن در صورت وقوع زلزله و احتمال وقوع سونامی کمک می‌کنند. سونامی‌ها به دلیل قدرت و تأثیرشان بر مناطق ساحلی، می‌توانند بسیار آسیب‌زا باشند و نیاز به آمادگی و آگاهی در مورد رفتار مناسب در صورت وقوع آن‌ها دارند.

مجموعه های مرتبط
مجموعه های منتخب
گالری های منتخب
ارسال دیدگاه